Hoe wordt de erfbelasting precies berekend?

0

Wanneer u een bepaalde erfenis ontvangt bent u er zich ongetwijfeld van bewust dat u op het bedrag in kwestie belastingen zult moeten betalen. In Nederland noemen we dit de erfbelasting. Deze belasting wordt berekend aan de hand van het bedrag dat een erfgenaam over heeft wanneer iemand komt te overlijden. U kunt bij leven verschillende handelingen uitvoeren om er voor te zorgen dat die erfbelasting zo beperkt mogelijk wordt gehouden, maar dat is vaak niet voldoende. Wilt u graag weten hoe de erfbelasting precies wordt berekend en met welke kosten u bijgevolg rekening dient te houden? We vertellen u er graag meer over in dit artikel!

Zijn er bekende en onbekende schulden?

De eerste vraag die wordt gesteld bij een overlijden en bij het bepalen van de erfenis is of er sprake is van bestaande schulden. Deze schulden kunnen in twee categorieën worden opgedeeld. Er kan namelijk sprake zijn van bekende en onbekende schulden. In het eerste geval zijn de schulden bij zowel de staat als de familie bekend waardoor er rekening mee kan worden gehouden bij het berekenen van het saldo voor de erfbelasting. Het kan echter ook voorkomen dat de overledene schulden heeft gemaakt zonder dat de erfgenamen daarvan op de hoogte te zijn. In de meeste gevallen zal verder onderzoek dit moeten uitwijzen. Ook met deze schulden kan er uiteraard rekening worden gehouden bij het opstellen van de erfbelasting aangifte.

Wat met de kosten van de uitvaart?

Vooraleer de erfbelasting finaal wordt berekend wordt er ook nog gekeken naar de kostprijs van de uitvaart. Wanneer de erflater over een uitvaartverzekering beschikte is het zo dat de daarin gedeponeerde gelden zonder geheven belasting worden overgedragen aan de erfgenamen. Zij kunnen met dit geld dan de uitvaart bekostigen. Is er geen speciale verzekering voorzien, dan mag het geraamde bedrag dat nodig is voor de uitvaart afgetrokken worden van het tussentijds saldo waarop de erfbelasting wordt berekend. Hierdoor kan het daadwerkelijk belastbare bedrag toch nog enigszins worden gedrukt waardoor ook de verschuldigde erfbelasting lager zal komen te liggen.

Share.

About Author

Comments are closed.